Cách kiểm tra ai vừa chặn bạn hoặc hủy kết bạn trên Facebook

Facebook của bạn có rất nhiều bạn bè nên không thể theo dõi hết được, bạn muốn kiểm tra xem ai vừa chặn bạn hay hủy kết bạn trên facebook cũng là điều không đơn giản. Hôm nay link hay mobile sẽ giới thiệu đến mọi người ứng dụng Who Deleted Me on Facebook trên Android và iOS giúp bạn luôn bám sát nhất cử nhất động của mọi người trong danh sách bạn bè trên Facebook.


Ngay khi bạn tải ứng dụng, nó sẽ không thông báo về những người bạn đã xóa hoặc đã xóa tài khoản của bạn trước kia, mà chỉ bắt đầu theo dõi danh sách bạn bè từ thời điểm ứng dụng được kích hoạt. 

Ngoài theo dõi những người đã xóa bạn khỏi danh sách, nó còn có khả năng lọc những người bạn mới nhất, những người bạn đã chặn và những người hiện có trong danh sách bạn bè của bạn. 

 Nguyên tắc hoạt động của nó rất đơn giản. Khi được kích hoạt, ứng dụng sẽ sao lưu toàn bộ dánh sách bạn bè hiện có của bạn, sau đó nó sẽ liên tục đối chiếu danh sách gốc với danh sách hiện thời để phát hiện ra những thay đổi và báo cho bạn.