Khuyến mãi Viettel 50% thẻ nạp từ ngày 10 - 11/7/2015

Các thuê bao Viettel chú ý nhé, link hay mobile lại mạng đến cho mọi người một tin hấp dẫn từ ngày 10/7 đến 11/7/2015 Viettel khuyến mãi 50% thẻ nạp cho các thuê bao trả trước, không giới hạn gọi ngoại mạng.


Chi tiết khuyến mãi nạp thẻ ngày 10 và 11/7/2015 của Viettel:

Thời gian:

- Khuyến mãi trong 2 ngày từ 10 - 11/7/2015.

Ưu đãi:
- Tặng 50% giá trị thẻ nạp cho các thuê bao trả trước của Viettel, đặc biệt chỉ có một tài khoản khuyến mãi duy nhất cho cả nội mạng và ngoại mạng.

Chỉ còn 1 ngày nữa là cơ hội nạp thẻ đến, mọi người chú ý đừng bỏ qua khuyến mãi hấp dẫn chỉ có duy nhất ở Viettel này nhé.