Cách mua thêm lưu lượng 3G Viettel

     Bạn truy cập mạng 3G thường xuyên, nhưng để tiết kiệm chi phí nhất bạn đã chọn và đăng ký dịch vụ 3G Viettel trọn gói. Những dịch vụ 3G Viettel trọn gói sẽ không có cước phí phát sinh trong quá trình sử dụng của tháng đó. Và khi bạn sử dụng hết dung lượng tốc độ cao gói cước 3G sẽ tự động giảm xuống tốc độ bình thường. Bạn không muốn sử dụng tốc độ thường như vậy, muốn sử dụng tốc độ cao như cũ. Bạn có thể mua thêm dung lượng 3G tốc độ cao của Viettel.
- Đăng ký các gói cước 3G Viettel mới nhất 2015
- Các gói cước khuyến mãi gọi nội mạng Viettel

Hướng dẫn các bạn cú pháp mua dung lượng 3G tốc độ cao của Viettel.

Nếu dịch vụ 3G quý khách đang đăng ký sử dụng là các gói: Mimax, Mimax90, Mimaxsv, Dmax, Dmax200 thì các bạn có thể mua thêm dung lượng 3G các gói sau:

Giá cước(VNĐ) Dung lượng Cú pháp Chu kỳ(ngày)
Max10 10.000 100MB Max10 gởi 109 30
Max20 20.000 200MB Max20 gởi 109 30
Max30 30.000 300MB Max30 gởi 109 30
Nếu dịch vụ 3G quý khách đang đăng ký sử dụng là các gói: Mi10, Mi30, Mi50 thì các bạn có thể mua thêm dung lượng 3G những gói sau:

Giá cước(VNĐ) Dung lượng Cú pháp Chu kỳ(ngày)
MT1 8.000 150MB MT1 gởi 191 1
MT2 2.000 20MB MT2 gởi 191 1
MT3 4.000 100MB MT3 gởi 191 1
MT5 5.000 1GB MT5 gởi 191 1
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bảng tin của Link hay Mobile!!!